Betalingswijze

Derdebetalersregeling

In België is het afsluiten van een ziekte- en invaliditeitsverzekering voor iedereen verplicht. Als zelfstandig thuisverpleegkundigen zijn wij volledig onafhankelijk en worden wij erkend door alle ziekenfondsen en verzekeringsinstellingen. Hierdoor kan iedereen beroep doen op de diensten van een zelfstandig thuisverpleegkundige, ongeacht bij welk ziekenfonds men is aangesloten.

Aangesloten bij een erkend Belgisch ziekenfonds

Wij zijn volledig geconventioneerd en hanteren de derdebetalersregeling. Concreet houdt dit in dat wij (de praktijk) de officiële tarieven, opgelegd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), aanrekenen en deze rechtstreeks vorderen van de mutualiteit. De patiënt betaalt ons dus niets, met uitzondering van het eventuele remgeld of in geval wij prestaties dienen uit te voeren die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur. Hierover wordt u bij aanvang van de zorgen geïnformeerd. 

De veronderstelling dat het inroepen van een zelfstandig thuisverpleegkundige duurder is dan een grootschalige thuisverplegingsorganisatie, is dus onjuist.

Niet aangesloten bij een erkend Belgisch ziekenfonds

Indien u niet aangesloten bent bij een erkend ziekenfonds, staat u zelf in voor de vergoeding van onze diensten en ontvangt u van ons een factuur. Vermeld dit zeker bij uw zorgaanvraag, zo kunnen wij u voorafgaand de zorg een kostenraming bezorgen.

Tarieven

Wenst u graag meer informatie omtrent het kostenplaatje van uw thuisverpleging? Dan kan u onze gehanteerde tarieven raadplegen via onderstaande documenten. Bovendien ontvangt u maandelijks een gepersonaliseerd overzicht van de door ons verstrekte zorgprestaties via uw eBox of op papier.

*Omdat ook wij graag ons steentje willen bijdragen aan onze kostbare natuur, verzoeken wij onze patiënten vriendelijk zich bij aanvang van de zorg schriftelijk akkoord te verklaren met het ontvangen van het maandelijks overzicht via uw eBox.