Over ons

Bij Thuisverpleging Hilde De Maesschalck begrijpen we als geen ander dat zorg persoonlijk is. Daarom stellen we met trots ons team van 7 ervaren thuisverpleegkundigen voor dat klaar staat om u de zorg te bieden die u verdient, rechtstreeks bij u thuis.

Praktijkcoördinator & verpleegkundige
Referentieverpleegkundige Wondzorg
Referentieverpleegkundige Diabetologie
Referentieverpleegkundige Pijn
Referentieverpleegkundige Palliatieve Zorg

Hilde

Hilde (°1974) behaalde haar diploma verpleegkunde in 1995 aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) te Brugge, vandaag beter bekend als Hogeschool VIVES. Na haar studie startte ze haar professionele loopbaan als verpleegkundige in het AZ Zeno – campus Blankenberge, waar ze op diverse diensten de nodige kennis en ervaring opdeed. In 2002 besloot ze een nieuwe weg in te slaan en koos ze voor een job als zelfstandig thuisverpleegkundige. Haar motivatie kwam voort uit haar waardering voor de nauwe band met patiënten en hun naasten, alsook voor de brede variëteit aan zorgtaken die deze functie met zich meebrengt. In 2003 richtte ze haar eigen praktijk op. 

Door de jaren heen specialiseerde Hilde zich onder meer in wondzorg, stomatologie, diabetes, pijnbestrijding en palliatieve zorg. Onder het motto ‘stilstaan is achteruit gaan’ blijft ze zich dan ook voortdurend bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste methoden en technieken. Met meer dan 25 jaar ervaring is Hilde een ervaren professional in haar vakgebied die dagelijks haar expertise inzet met de nodige toewijding en passie.

Verpleegkundige

Bo

Bo (°1995) studeerde af als verpleegkundige in 2016 aan Hogeschool VIVES in Brugge. Gezien haar voorliefde voor kinderen, studeerde ze af in het keuzetraject kinderverpleegkunde. Desondanks werd ze overtuigd van haar interesse in thuisverpleging door middel van diverse stages en vakantiejobs binnen deze sector. Na haar studies waagde ze dan ook haar kans en solliciteerde ze voor een job als zelfstandig thuisverpleegkundige in onze praktijk. Haar motivatie voor deze keuze lag voornamelijk in de unieke sfeer en dynamiek die heerst in de thuisomgeving van patiënten, dewelke volledig verschilt van deze in ziekenhuizen, woonzorgcentra, etc. Sinds 2016 is Bo dan ook een vertrouwd gezicht binnen onze praktijk.

Verpleegkundige
Gespecialiseerd verpleegkundige in intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Referentieverpleegkundige Palliatieve zorg

Mathias

Mathias (°1993) behaalde zijn diploma verpleegkunde in 2016 aan de Hogeschool VIVES in Brugge. Na het afronden van zijn studie, besloot hij zich nog een extra jaar toe te wijden aan de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Ondanks zijn specialisatie, gaf hij de voorkeur aan een professionele carrière in de thuisverpleging. Het vrije gevoel van onderweg zijn en de mogelijkheid om patiënten de nodige zorg en hulp te bieden in hun vertrouwde omgeving, vormden voor hem een cruciaal gegeven. 

In 2021 gaf Mathias een nieuwe wending aan zijn carrière binnen de thuisverpleging en opteerde hij voor een job als zelfstandig thuisverpleegkundige binnen onze praktijk. Inmiddels besloot hij in 2022 een nieuwe educatieve uitdaging aan te gaan en specialiseerde hij zich in de palliatieve zorg. 

Verpleegkundige

Louisa

Louisa (°1994) studeerde in 2020 af als verpleegkundige, gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg aan het IC Dien in Roeselare. Na haar opleiding koos ze voor een job als verpleegkundige in het AZ Delta – campus Rumbeke, waar ze werkzaam was op de afdeling geriatrie en tijdens de coronapandemie op de covidafdeling. Enige tijd later leidden Louisa’s passie voor zorg en haar belangstelling voor persoonlijke aandacht voor patiënten haar naar de thuisverpleging, waarna ze in 2022 haar intrede maakte in onze praktijk. Als thuisverpleegkundige hecht ze belang aan een kwaliteitsvolle zorg van patiënten vanuit een holistische benadering.

Verpleegkundige

Arthur

Arthur (°1998) studeerde verpleegkunde aan de Hogeschool VIVES in Brugge. Tijdens zijn opleiding liep hij onder meer een half jaar stage in het Verenigd Koninkrijk (cardiologie en intensieve zorgen) en deed hij relevante ervaring op in de thuisverpleging door middel van een vakantiejob. Nadat hij in 2021 afstudeerde als verpleegkundige, startte hij zijn loopbaan in de PAAZ-afdeling van het AZ Sint-Lucas in Brugge, waar hij tot op heden werkzaam is. Echter liet de thuisverpleging Arthur niet los en koos hij in 2023 voor een aanvullende job als thuisverpleegkundige binnen onze praktijk. De vrijheid die deze vorm van zorg biedt, alsook de uitdaging en voldoening die voortvloeien uit het behandelen van diverse pathologieën in een thuissituatie, gaven voor hem de doorslag.

Verpleegkundige
Gespecialiseerd verpleegkundige in intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Jelle

Jelle (°1990) behaalde zijn diploma verpleegkunde in 2015 aan de Arteveldehogeschool in Gent. Later specialiseerde hij zich in de intensieve zorg en spoedgevallenzorgen aan Hogeschool VIVES in Brugge, waarvoor hij jaarlijks nog de nodige opleidingen geniet. 

Jelle startte zijn loopbaan in het AZ Zeno – campus Knokke en Blankenberge. Nadien maakte hij de overstap naar het AZ Sint-Jan in Brugge, waar hij tot op heden werkzaam is op de afdeling ‘Intensieve zorgen’. Gedurende enige tijd combineerde Jelle zijn job in het ziekenhuis met een job als freelance verpleegkundige, waarna hij in 2020 opteerde voor een aanvullende job als thuisverpleegkundige binnen onze praktijk. Voor hem biedt thuisverpleging een mogelijkheid om de zorg vanuit een ander perspectief te leren kennen en patiënten te ondersteunen in hun vertrouwde omgeving. 

Verpleegkundige

Nathalie

Nathalie (°1974) startte haar professionele loopbaan als zorgkundige in een woonzorgcentrum in Brugge. In 2010 deed zich de gelegenheid voor om te starten met de opleiding verpleegkunde aan het Vesaliusinstituut in Brugge. Gedurende drie jaar combineerde Nathalie haar studie met haar gezinsleven, waarna ze haar opleiding in 2013 succesvol afrondde. 

Tijdens de opleiding maakte ze kennis met de thuisverpleging. Het persoonlijk contact en de hechte band met patiënten, evenals de variatie aan verpleegkundige taken in een huiselijke setting spraken haar meteen aan. De keuze voor een job als thuisverpleegkundige lag dan ook voor de hand. Sinds 2020 maakt Nathalie deel uit van ons team.