Onze werking

Benodigdheden

 • Uw elektronische identiteitskaart

  Van overheidswege zijn wij sedert 1 oktober 2017 verplicht om, in het kader van de elektronische derdebetalersregeling, de identiteit van de patiënt bij elk huisbezoek te verifiëren. Dit gebeurt door middel van een elektronische verificatie van de elektronische identiteitskaart (eID) of een ander identificatiemiddel. Bewaar daarom uw eID op een handige plaats zodat dit vlot kan verlopen. Indien u weigert de eID te laten inlezen, kunnen wij de derdebetalersregeling niet toepassen.

  De verificatie van uw identiteit gebeurt via een elektronische lezing van uw:

  • Elektronische identiteitskaart (eID) 
  • Elektronische vreemdelingenkaart
  • Kids-ID 
  • ISI+-kaart
 • Een voorschrift van de behandelende arts

  Voor alle verpleegkundige zorgen, met uitzondering van een toiletzorg en wondzorg, is een voorschrift van de behandelende arts vereist. Indien de zorg dient te worden verlengd, dient de patiënt een nieuw voorschrift aan te vragen. Dit gebeurt in samenspraak met de behandelende arts.

 • Een klevertje van het ziekenfonds

  De klevertjes van het ziekenfonds kunnen worden aangevraagd bij de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.

 • Het noodzakelijke verzorgingsmateriaal

  Het nodige verzorgingsmateriaal is afhankelijk van uw zorg(en) en wordt voorgeschreven door de behandelende arts of overlegd in samenspraak met ons.

Afwezigheden

Bij de opstart van de zorgaanvraag spreken we steeds concreet de dag en het uur van het huisbezoek af. Indien u niet aanwezig kan zijn op het ingeplande moment, verzoeken wij u ons hiervan daags vooraf op de hoogte te brengen. In geval u ons hiervan niet op de hoogte heeft gebracht en wij bij u voor een gesloten deur staan, zijn wij genoodzaakt een vergoeding van €25,00 in rekening te brengen voor verplaatsings- en administratieve kosten.

Permanentie 

Wij zijn steeds bereikbaar op het gekende nummer en verzekeren 24/7 permanentie. In geval van een nachtelijke interventie, rekenen wij een vergoeding aan van €60,00 waarvan u op het einde van de maand een factuur ontvangt.

In dringende gevallen of noodgevallen, adviseren wij u eerst het nummer 112 te contacteren. In geval van een ziekenhuisopname verzoeken wij u ons hiervan zo snel mogelijk te verwittigen.